Foto-Hanna-E.-Marcussen.jpg

Bildetekst:
VIL STYRKE ETATEN: Ifølge Hanna E. Marcussen har Byrådet styrket PBE i dette årets budsjett for å øke saksbehandlingskapasiteten.

– Viktig at PBE tilføres flere ressurser

Byråd for byutvikling i Oslo, Hanna E. Marcussen, mener det er svært uheldig at saksbehandlingstiden på plansaker har økt.

Estate Nyheter har tidligere omtalt at Peder Stavnes Karlsen og Martin Høeg Haanes i Miliarium Bolig har sendt et brev til «myndighetspersoner med stor innflytelse på bevilgninger og byutviklingen i Oslo kommune», herunder bl.a. byråd for byutvikling i Oslo kommune og hennes byrådssekretærer. I brevet argumenter de for at kapasitetsproblemer i Plan- og bygningsetaten (PBE) ser ut til å være en betydelig årsak (blant flere andre) til lange reguleringsprosesser.

Aktuell konferanse

Til toppen