Business Arena 2024 30. mai 2024 The HUB

Business Arena 2024

BUSINESS ARENA samler by og land, privat og offentlig under ett tak!

Dialog på tvers av private selskaper og offentlig sektor er helt avgjørende for at vi skal få til bedre by -og samfunnsutvikling. God dialog skaper vi når vi møtes!
Kommuner som er opptatt av vekst vil vise fram relevante caser, og eiendomsutviklere får oversikt over investeringsmuligheter i hele landet.
BUSINESS ARENA byr på kunnskap gjennom innlegg, paneldiskusjoner og debatter.
I samarbeid med Bane NOR Eiendom vil også årets Knutepunktkonferanse være en del av Business Arena.

/HEI, KOMMUNE!
Utstillingsvindu for fremoverlente kommuner
Vi gir seks utvalgte kommuner muligheten til å vise utviklere og investorer at landet vårt er fullt av spennende initiativer langt utenfor Oslogryta.
Det vil bli intervjuer og Q & A i Business Arena loungen, samtidig med at deltakerne kan nyte frokost og kaffe.

 /KNUTEPUNKTKONFERANSEN i samarbeid med Bane NOR Eiendom
Vi tror på fortetting i knutepunkt og utvikling på tomter som allerede er asfaltert, gruslagt eller bygget er en del av løsningen hvis vi skal ha en klode hvor vi og de neste generasjonene etter oss kan leve godt. Og ikke minst hvis vi skal nå målene i Parisavtalen. Vi snakker om fordelene med fortetting, hvor det er hensiktsmessig å fortette og hvordan, og vi diskuterer andre gode løsninger for god utvikling i byer og tettsteder. Hvordan kan vi for eksempel legge til rette for gode byrom som ivaretar arts- og biomangfoldet i sentrum og på knutepunkt?

/SAMHANDLING PRIVAT-OFFENTLIG
De gode historiene fra Norge rundt
Vi presenterer caser der samarbeid mellom private utviklere og offentlig myndighet har gitt resultater for folk, næringsliv og samfunn.

Program

Speakers

Alle speakers

Aktuell konferanse

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og motta informasjon om våre konferanser med eiendomsrelaterte temaer.

    Til toppen