Boligdagene 2019 24. - 26. april 2019 Strømstad Spa

Boligdagene 2019

Boligdagene 2019

Er du interessert i spennende, lønnsomme boligprosjekter – tilpasset morgendagens urbane kjøpere? Vil du vite hvordan vi kan løse fortettingen av byene på en vellykket måte? Da er Boligdagene 2019 i Strømstad stedet for deg!
 
Boligmarkedet har hatt en høy vekst de siste årene. Flere store byer i Norge utvikles og fortettes i høyt tempo, og 2018 ble et drømmemarked. Aktiviteten ser ut til å fortsette, men endel usikre faktorer kan plutselig snu situasjonen. Mange makrodrivere peker nå på ulike retninger, i tillegg kan flommen av nye boliger bremse videre oppgang i 2019. Hvordan vil renteøkninger, kredittpraksis i bankene og forbrukernes kjøpsvilje påvirke boligmarkedet fremover?
 
Urbanisering og fortetting vil styrke byenes konkurransekraft – det er i urbane samfunn menneskene skinner. Men tetthet i seg selv er ikke tilstrekkelig for livskvalitet og godt byliv. Hvordan skaper vi gode, attraktive boområder? Hva kjennetegner kvalitative og fremtidsrettede byggeprosjekter? 
 
Hvordan skape prosjekter med salgssuksess? Det handler om en fruktbar interaksjon mellom sted, boliger og folk. Og ikke minst å treffe blink i forhold til kjøpsinteressen, preferanser, behov og økonomiske råd. Å utvikle gode boliger med kvalitative preg, god estetikk og funksjonell arkitektur er helt avgjørende for om boligprosjektet blir lønnsomt for eiere og utviklere. Hvilke er de viktigste suksessfaktorene?

Pris: 12 900  (eks. mva)
Retten til forandringer forbeholdes. Påmelding er bindende, og eventuell avmelding må skje skriftlig innen den 11. april.

Bilder fra konferansen

Program

Speakers

Stig L. Bech
Administrerende direktør, Solon Eiendom
Stig L. Bech
Administrerende direktør, Solon Eiendom
Stig L. Bech er i samtlige norske og internasjonale advokatratinger (Finansavisen, Chambers, Legal 500 mv.) ansett som en av de ledende eiendomsadvokatene i det norske markedet. Stig har svært omfattende erfaring i transaksjonsmarkedet. Han arbeider også med større eiendomsutviklingsprosjekter (bolig og næring), strukturering og forvaltning av næringseiendom og eiendomsselskaper og leieavtaler. Stig er sentral i arbeidsgruppene som løpende utarbeider standard leie- og kjøpekontrakter for de norske bransjeaktørene, kontrakter som i dag er markedets ledende maler. Stig er leder av BA-HRs eiendomsgruppe.
Pål Njølstad
COO, Spacemaker.ai
Pål Njølstad
COO, Spacemaker.ai
* COO og ansvarlig for strategi, forretningsutvikling, kommersialisering og «customer success» i Spacemaker
* Bakgrunn som prosjektleder i McKinsey & Company og analytiker i ABG Sundal Collier
* Sivilingeniør fra NTNU med utveksling til Harvard University og London School of Economics
* Bachelor og Master i Økonomi fra Norges Handelshøyskole og Universitetet i Oslo
 
Alle speakers

Aktuell konferanse

Til toppen