BUSINESS ARENA 5. mai 2022 The Hub

BUSINESS ARENA

Business Arena er Nordens største møteplass for ledende aktører i by, eiendom -og samfunnsutvikling.
Ved å samle private og offentlige aktører under samme tak har vi en klar målsetning om at Business Arena skal bidra positivt på disse områdene.
Erfaringsutveksling mellom de nordiske landene, dialog på tvers av bransjen og mellom det private og det offentlige, er avgjørende for at vi skal lykkes med god by – og samfunnsutvikling i Norden.

Sammen for god by- og samfunnsutvikling:
Vi inviterer kommunene inn, og ønsker at de skal være med å sette preg på Business Arena.
Dialog på tvers av private selskaper og offentlig sektor er avgjørende for at vi skal få til best mulig by –og samfunnsutvikling i fremtiden.

Program er under utvikling, lanseres i løpet av januar 2022. 

 

Bilder fra konferansen

Aktuell konferanse

Til toppen