Knutepunktkonferansen 2022 3. februar 2022 Clarion Hotel Oslo

Knutepunktkonferansen 2022

Nok folk + Kollektivtilbud = God sentrumsutvikling?

Knutepunktkonferansen skal se nærmere på hva som skaper god og bærekraftig sentrumsutvikling – og hvilken rolle et godt kollektivtilbud har for å lykkes med utviklingen. Har knutepunktets funksjoner og tilbud betydning for om folks velger kollektive reisemåter? Og er fortetting ved knutepunkt god byutvikling? Dette og mer til skal vi diskutere.

Bane NOR bygger ny jernbaneinfrastruktur i InterCity-området, og vi skal se på hva raskere reisetid mellom byene betyr for deres byutvikling. Er byene klare til å utnytte mulighetene? Vi har invitert representanter fra kommuner, forskningsmiljø, Ruter og Bane NOR for å fremme innlegg og diskutere temaet.

Konferansen arrangeres i samarbeid med Estate Media.

Program

Speakers

Alle speakers

Aktuell konferanse

Til toppen